Oude Haagsche van 1836

Spaarklok
Object:Spaarklok
Opmerking:Premiespaarklok die de Oude Haagsche van 1836 aan de verzekerden in bruikleen gaf.
De klok liep door het inwerpen van kwartjes of guldens.
De verzekeringsbode kwam van tijd tot tijd de klok legen.
Met het geld werd de premie voldaan.
Print